Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το έγγραφο του ΠΙΣ προς τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. Σ.ΜΠΕΡΣΙΜΗ AΠ ΠΙΣ 2272