Αγαπητές/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 7ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία και ήταν προγραμματισμένο για τις 22-24 Μαΐου 2020, στο ξενοδοχείο Hermes, στη Σύρο ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ για τον Μάιο 2021 λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί και στη χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

Το 7ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας, θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2021 και ο τόπος διεξαγωγής παραμένει το ξενοδοχείο Hermes, στη Σύρο. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του Σχολείου, θα οριστικοποιηθούν μέσα στο ερχόμενο διάστημα.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάθεση και διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
Σοφία Τσαμπούρη
Πρόεδρος

Απαντήστε