Έχουμε τη χαρά να σας ενημερώνουμε ότι το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη, 2-5 Ιουνίου 2022

Σύνδεσμος σελίδας συνεδρίου www.hesem-congress.gr.