Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Νομοθεσία

Δικαιολογητικά αναγγελίας έναρξης ιατρείου

Ερμηνευτική Εγκύκλιος Α.Δ.Υ.Μ 0001

Υπουργική Απόφαση Υ3β/Γ.Π./οικ. 24948/13-3-2012

Προεδρικό Διάταγμα 84 2001

Δικαιολογητικά, διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

ΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑ_43535_2392_21.09.2017_ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΙΕ_NEA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ_ΦΕΚ Β 3405_28.09.2017