Ερμούπολη, 17-11-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την αρ. πρωτ. 55647/ 10-11-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, που διενεργήθηκαν την 16η Οκτωβρίου 2022, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο την Τετάρτη 16-11-
2022 και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
Παναγιώτα Βούλγαρη Πρόεδρος
Βούλτσος Ιωάννης Α΄ Αντιπρόεδρος
Αλβανός Δημήτριος Β΄ Αντιπρόεδρος
Μπαχαράκη Σοφία Γεν. Γραμματέας
Μπαλταρέτσου Ελισαμπέτα Ταμίας
Βουτσίνος Δημήτριος Μέλη
Βιτζηλαίος Στυλιανός
Ιορδανίδης Σπάρτακος
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Τρύπατζη Ευφροσύνη
Χατζηγεωργίου Ιωάννης