Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021
Πρόεδρος και Συντονιστής: Καθ. Ε. Λυμπερόπουλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17.00 – 17.15Εισαγωγή
Καθ. Ε. Λυμπερόπουλος  17.15 – 18.00 Έλλειψη της Λυσοσωμικής Όξινης Λιπάσης:
Επιδημιολογία/ Παθοφυσιολογία/ Διάγνωση

Καθ. Χ. Μηλιώνης  18.00 – 18.30 Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Κλινικής Περίπτωσης
Καθ. Χ. Μηλιώνης  18.30 – 18.45Ερωτήσεις/ Σχόλια  18.45 – 19.00Κλείσιμο
Καθ. Ε. Λυμπερόπουλος

Δείτε την πρόσκληση εδώ