ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρίτη κατά σειρά επιτυχία Ελλήνων ιατρών σε διεθνή οργανισμό

Την Παρασκευή και το Σάββατο 26-27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Όσλο η πρώτη μετά τον κορωνοϊό, υβριδική Γενική Συνέλευση της CPMΕ (Comité Permanent des Médecins Européens). Στις εργασίες συμμετείχαν εκ μέρους του ΠΙΣ, ο πρόεδρος Δρ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, το μέλος του ΔΣ και αντιπρόεδρος της UEMS, Δρ Ανδρέας Παπανδρούδης και η επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Δρ Μαρίλυ Πασακιώτου.
Κατά τις εργασίες της συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για εκλογή νέου προεδρείου στις οποίες συμμετείχε και εξελέγη στη πρώτη θέση εκ των 4 εκλεγέντων αντιπροέδρων, η Δρ Μαρίλυ Πασακιώτου, ισοψηφώντας με τον Ιρλανδό επανεκλεγέντα αντιπρόεδρο. Η Δρ Πασακιώτου, με μακρά διαδρομή στην CPME ως εκπρόσωπος του ΠΙΣ, ήταν το τελευταίο διάστημα πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τους Πρόσφυγες, της οποίας το έργο έχει αναγνωριστεί από όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους οι οποίοι την τίμησαν με την εκλογή στη θέση της αντιπροέδρου.
Η συνέλευση και οι ομάδες εργασίας της CPME, με εκπροσώπους από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με θέματα προαγωγής της υγείας του πληθυσμού, με έμφαση στην πρόληψη. Ειδικά, στο μεγάλο ζήτημα της πανδημίας από την COVID-19, η θέση της CPME υπήρξε σαφέστατη υπέρ του εμβολιασμού
όλου του πληθυσμού, ως τη μόνη λύση για να τελειώσει η πανδημία και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
Να θυμίσουμε ότι τη στιγμή σε ευρωπαϊκά όργανα κατέχουν θέσεις αντιπροέδρων ο Δρ Α. Παπανδρούδης στην UEMS, ο κ. Κ. Κουτσόπουλος στη CEOM, ενώ από αναπλήρωση ο κ. Κ. Κουμάκης είναι αντιπρόεδρος στην AEMH.
Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.