Ανδρέα Παπανδρέου 3, Ερμούπολη, Σύρος Τ.Κ. 84100
Κυκλάδες  ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2281087943 ,Fax: 2281076432
E-mail:  medicalasc@gmail.com
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  09.00 – 14.00

Για κατάθεση (ΕΙΣΦΟΡΑ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Κ.Λ.Π.)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού:  011 4694 8025 948
IBAN  GR64 0110 469 00000 4694 8025 948