Η δυναμική της Νεφρολογίας στην Παιδιατρική Πράξη, 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2022, Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη