Η νέα Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης SEA Dialysis με έδρα τη Μύκονο ζητά να προσλάβει για μόνιμη συνεργασία ιατρό Νεφρολόγο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλ: 2289027350 και το email: info@seadialysis.com.

Απαντήστε