Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Διλήμματα στη Γυναικολογική Ογκολογία & Εμμηνόπαυση, 12 - 14 Νοεμβρίου 2021, Ξενοδοχείο, The MET, Θεσσαλονίκη