Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι,    

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διοργάνωση του συνεδρίου Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα: Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που θα πραγματοποιηθεί στις έως 5 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.