Η λήψη ιστορικού, η κλινική εξέταση, ο καθορισμός θεραπείας και η συνταγογράφηση,
αποτελούν ιατρικές πράξεις που απορρέουν αποκλειστικά από την σχέση ιατρού – ασθενή
και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ με φυσική παρουσία.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ιατρική νομοθεσία, ιδιωτικοί φορείς, οι
οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι
οι ακόλουθοι:

  • Ιδιωτικά ιατρεία
  • Ιδιωτικά πολυϊατρεία
  • Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
  • Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης


Οι παραπάνω δομές υγείας λειτουργούν ΜΟΝΟ με την αδειοδότηση του εκάστοτε Ιατρικού
Συλλόγου του νομού, όπως επίσης οι ιατροί / επιστημονικά υπεύθυνοι, που εργάζονται
στις παραπάνω δομές, πρέπει να είναι δηλωμένοι στα μητρώα του συλλόγου.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι σας ενημερώνουν πως δεν υπάρχει καμία εταιρεία ή εφαρμογή που
να αντικαθιστά τον ιατρό και δηλώνουν πως δεν έχουν αδειοδοτηθεί τέτοιου τύπου
εγχειρήματα, που μόνο σκοπό έχουν την εμπορευματοποίηση της υγείας.
Μαζί με τους πολίτες θα διατηρήσουμε αραγές το αίσθημα ασφάλειας στη παροχή
υπηρεσιών περίθαλψης από τον ιατρό, γιατί αυτός είναι που προασπίζει έμπρακτα την
υγεία.