Επιστημονικό Σεμινάριο: Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις των Συνεδρίων ECTS 2022 – IOF-ESCEO 2022 – ASBMR 2022

Αγαπητές Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη διοργάνωση του Επιστημονικού Σεμιναρίου: Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις των Συνεδρίων IOF-ESCEO 2022 -ECTS 2022- ASBMR 2022, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace Hotel, στη Θεσσαλονίκη.
Όπως γνωρίζετε το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.) παραδοσιακά πια διοργανώνει τα τελευταία είκοσι τέσσερα χρόνια το Δεκέμβριο κάθε έτους μια επιστημονική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη αφιερωμένη σε επίκαιρα θέματα του οστικού μεταβολισμού.Συνεχίζοντας το έργο αυτό και φέτος αποφασίσαμε να συζητήσουμε τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια IOF-ESCEO 2022ECTS 2022ASBMR 2022.
Καθώς μικρός αριθμός συναδέλφων είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει δια ζώσης τα ανωτέρω συνέδρια, αναθέσαμε σε έμπειρους συναδέλφους να επιλέξουν και να μας παρουσιάσουν ότι πιο ενδιαφέρον ανακοινώθηκε στα συνέδρια αυτά. Πιστεύουμε ότι η εκδήλωση αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για όλους να αποκομίσουν νέες γνώσεις και να συζητήσουν τα καινούρια επιστημονικά δεδομένα.Επιπλέον, στα πλαίσια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες και στρογγυλά τραπέζια με σκοπό αφενός να εκπαιδεύσουμε νέους συναδέλφους που θα ήθελαν να συζητήσουν βασικά κλινικά ερωτήματα που τους απασχολούν, και αφετέρου να συζητήσουμε δύσκολες κλινικές περιπτώσεις που μας προβληματίζουν στην καθ’ ημέρα άσκηση του ιατρικού μας λειτουργήματος.Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας.  Online Εγγραφή Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιστημονικό σεμινάριο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.globalevents.gr
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
Κωνσταντίνος Διον. Σταθόπουλος MD, Ph.D
Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρόεδρος ΕΛ.Ι.ΟΣ.