Αγαπητές κυρίες
Αγαπητοί κύριοι,    

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη διοργάνωση σου σεμιναρίου Παιδιατρικές Ημέρες 2023: Πρόληψη και ο Παιδίατρος, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2023, στο Ολυμπιακό Μουσείο, στη Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και τη Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο.