Παράταση υποβολής εργασιών έως τις 26 Απριλίου 2021. Μπορείτε να συμμετέχετε στο επιστημονικό πρόγραμμα του 27ου EBCOG ως συγγραφέας, υποβάλλοντας την περίληψή σας online. Για να υποβάλετε την Εργασία σας πατήστε εδώ 

Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών: 10η Μαΐου 2021

Για να υποβάλετε την Εργασία σας πατήστε εδώ

Για περισσότερες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή εργασιών για το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας απευθυνθείτε στο email: 15hsog@ebcog-hsog2021.org

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο

Δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας πατήστε εδώ