Υποβολή αιτήσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023

**Περιορισμένος αριθμός θέσεων**
Το ΠΜΣ «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης στη διαχείριση ασθενών που παρουσιάζουν βαριά νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης από βαριά νόσο και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και της διεπιστημονικότητας.