Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,

Εκ μέρους του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας – Διαβητολογίας, κ. Διδάγγελου Τριαντάφυλλου και Διευθυντή του Π.Μ.Σ.  «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ,

σας προωθώ την “Παράταση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων του Π.Μ.Σ. για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, συνδευόμενη από την απαραίτηση “Αίτηση” εισαγωγής. Παρακαλώ, πολύ, όπως δημοσιεύσετε τα επισυναπτόμενα έντυπα συνοδευόμενα από το παρακάτω κείμενο:

Παρατείνεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών και το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης ( 2 εξάμηνα παρακολούθησης θεωρητικών μαθημάτων, 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας). Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 07/09/2021 έως 15/09/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diabetes-med@auth.gr. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.diabetesmaster.gr.