Ετήσια Συνδρομή
100
  • Καταχώρησης στοιχείων Ιατρείου.
  • Δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων
  • Ανανέωση συνδρομής μέχρι τις 28/02/2021.
  • Αποστολή ηλεκτρονικής ταυτότητας μέλους
  • Δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσεων.
  • Τεχνική υποστήριξη