ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Νέου Κύκλου Σπουδών 

ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» 

(τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας”‏) 

Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας») της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2022-2024 το νέο κύκλο σπουδών. 

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (2022-2024), αντιστοιχεί σε 120 Ects, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μaster’s degree) και έχει δύο κατευθύνσεις: 

Α)Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας 

Β)Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε υγειονομικούς (γιατρούς και νοσηλευτές), αλλά και σε επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων (π.χ, ανθρωπιστικές, οικονομικές, πολιτικές επιστήμες, νομική, δημοσιογραφία, θετικές επιστήμες κλπ), που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα αντικείμενα της Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων, Ανθρωπιστικής Ιατρικής, Ιατρικής Καταστροφών και Επείγουσας Ιατρικής, της Τροπικής και Ταξιδιωτικής  Ιατρικής, της Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Υγειονομικής Επιτήρησης και  Προστασίας Ευπαθών και Μετακινούμενων Πληθυσμών. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΜΕΣΩ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Αίτηση:     https://forms.gle/Z9pfH2McMAm33EjRA 

Πληροφορίες: στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://crisis.med.uoa.gr/


τηλ: 210- 7461451 & 5 

Ε-mail: crisismed@outlook.com