Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική» (ΦΕΚ ίδρυσης 4355/5-10-2020). Στα δύο ακαδημαϊκά χρόνια λειτουργίας του είχε ευρύτατη αποδοχή, ιδιαίτερα στη δεύτερη περίοδο όπου οι υποψήφιοι φοιτητές ξεπέρασαν κατά 33% αυτούς που το παρακολούθησαν.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέταση σε 10 συνολικά μαθήματα που κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών, η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η πρακτική άσκηση.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ισχύουν τα παρακάτω:

Η θεωρητική διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με παρουσία φυσική ή διαδικτυακή σε 6 Σαββατοκύριακα / ανά εξάμηνο, τα οποία διεξάγονται ως εξής:

 • Παρασκευή: 16:00-20:00 (4 ώρες)
 • Σάββατο: 10:00-14:00 και 15:00-19:00 (8 ώρες)
 • Κυριακή: 10:00-14:00 (4 ώρες)

Η θεματολογία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω: Στατιστική και μεθοδολογία της έρευνας, σακχαρώδης διαβήτης και λοιπές ενδοκρινικές παθήσεις στην κύησης, φυσιολογία και παρακολούθηση της κύησης, προγεννητικός έλεγχος, υπερτασιακή νόσος και αιματολογικές παθήσεις, πρόωρος τοκετός, υπογονιμότητα και επιπτώσεις στην κύηση, νεοπλασματικές παθήσεις και κύηση, επιπλοκές κατά τον τοκετό και τη λοχεία.

Συντονιστική Επιτροπή

 • Αθανασιάδης Απόστολος – Διευθυντής του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΑΠΘ
 • Μαμόπουλος Απόστολος – Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
 • Καλογιαννίδης Ιωάννης – Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
 • Δαγκλής Θεμιστοκλής Δαγκλής – Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
 • Παπανικολάου Ευάγγελος – Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ

Καθηγητές

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δίδαξαν στο μεταπτυχιακό 134 καθηγητές από την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα καθηγητές από όλες τις ελληνικές ιατρικές σχολές, από περίπου 40 διαφορετικές ειδικότητες και από 4 πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Μαθήματα

Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 155 διαφορετικές παρουσιάσεις, που, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν: τις τελευταίες έρευνες, μελέτες, κλινικά πρωτόκολλα καθώς και βιβλιογραφία, υλικό που θα βρίσκεται στη διάθεση των συμμετεχόντων.

Συνολικά 260 διδακτικές ώρες όπου οι φοιτητές θα έχουν άμεση επαφή με τον καθηγητή για ανάλυση και συζήτηση.

Πρακτική

Η πρακτική διδασκαλία θα περιλαμβάνει:

4 συνεδρίες επί 2 ώρες, με παρουσία φυσική ή διαδικτυακή και συζήτηση πραγματικών περιστατικών με παθολογία της κύησης.

3 συνεδρίες επί 4 ώρες (πρωινά), με φυσική παρουσία στο τμήμα Εμβρυομητρικής της Γ΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο (παρέχεται και η δυνατότητα συνεργασίας με Ιδρύματα άλλων πόλεων).

Η πρακτική διδασκαλία θα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν:

 • Διαχείριση πραγματικών περιστατικών
 • Πρόσβαση στους υπερήχους, αίθουσα τοκετών και χειρουργείο
 • Εκπαίδευση σε κλινικά πρωτόκολλα
 • Πρακτική άσκηση σε προπλάσματα και όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Γ’ Γυναικολογικής κλινικής στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, εμπρόθεσμα, την αίτηση συμμετοχής, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο emvryomitriki@auth.gr

Η αίτηση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr (επικαιρότητα-Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ιατρικής).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος