Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME χορηγούνται 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

1200x630 speakers1200x630 speakers2
Δείτε το Επιστημονικό Πρόγραμμα
reg onsite imagereg onsite image
Amalia Hotel, Ναύπλιο
Δηλώσεις συμμετοχής με φυσική παρουσία: info@conferre.gr
Για δυνατότητα παρακολούθησης Διαδικτυακά κάντε την εγγραφή σας egrafi