Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Δικτύου Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Δίκτυο επιτήρησης Sentinel), οΕΟΔΥ απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για εθελοντική συμμετοχή σε ιδιώτες ιατρούς ειδικότητας παθολογίας, γενικής ιατρικής και παιδιατρικής.

Το εν λόγω δίκτυο συλλέγει επιδημιολογική πληροφορία για τα δύο πιο συχνά απαντώμενα κλινικά σύνδρομα στην κοινότητα, τη γριπώδη συνδρομή και τη γαστρεντερίτιδα. Σε αυτό συμμετέχουν εθελοντικά ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, που παρέχουν υπηρεσίες είτε σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της χώρας, είτε ιδιωτικά. Οι ιατροί που συμμετέχουν στο δίκτυο δηλώνουν σε εβδομαδιαία βάση στον ΕΟΔΥ τον συνολικό αριθμό των ασθενών που προσέρχονται με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής και γαστρεντερίτιδας, καθώς και τον συνολικό αριθμό επισκέψεων από οποιαδήποτε αιτία.

Μέσω του δικτύου καθίσταται εφικτή η μελέτη της εποχικότητας που εμφανίζουν τα κλινικά αυτά σύνδρομα, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ανίχνευση επιδημικών εξάρσεων στην κοινότητα.

Ειδικά όσον αφορά στη γρίπη, τα συστήματα επιτήρησης sentinel αποτελούν διεθνώς τα συστήματα εκλογής για την επιτήρησή της, καθώς διαδραματίζουν βασικό ρόλο για:

  • τον προσδιορισμό του χρονικού σημείου της αρχής και του τέλους της δραστηριότητας της εποχικής γρίπης
  • την παρακολούθηση των αντιγονικών και γενετικών χαρακτηριστικών της γρίπης που προκαλεί μικρού ή μέτριου βαθμού νόσηση
  • την παρακολούθηση της έντασης της εποχικής δραστηριότητας της γρίπης σε κάθε περίοδο

Τα δεδομένα από τα συστήματα επιτήρησης sentinel αξιοποιούνται διεθνώς για τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση της εποχικής γρίπης, π.χ. έκδοση οδηγιών για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, σύσταση για την έναρξη εμπειρικής αντιϊικής αγωγής κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού στην κοινότητα κλπ.

Επιπλέον, η λειτουργία συστημάτων sentinel συστήνεται προς όλες τις χώρες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς τα συστήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη προειδοποίηση για ενδεχόμενη πανδημία γρίπης. Ειδικότερα, στην εποχή της πανδημίας COVID-19 που διανύουμε, η επιτήρηση της γριπώδους συνδρομής στην κοινότητα, θεωρείται ότι θα μπορέσει να ενσωματώσει την επιτήρηση του συνόλου των λοιμώξεων του αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης από COVID-19 (integrated respiratory surveillance).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτύου, οι ιδιώτες ιατροί που συμμετέχουν, σημειώνουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, τον αριθμό των περιστατικών που πληρούν τον ορισμό κρούσματος της γριπώδους συνδρομής και της γαστρεντερίτιδας ανά ηλικιακή ομάδα (0-4 ετών, 5-14 ετών, 15-64 ετών, άνω των 65 ετών). Επιπλέον, καταγράφουν τον αριθμό των επισκέψεων ανεξαρτήτως αιτίας προσέλευσης ανά ηλικιακή ομάδα (χρησιμεύει ως παρονομαστής για τον υπολογισμό της αναλογικής νοσηρότητας των συνδρόμων ενδιαφέροντος). Τα δεδομένα είναι αριθμητικά συγκεντρωτικά και δεν απαιτούνται προσωπικά δεδομένα ασθενών, συλλέγονται δε αποκλειστικά για σκοπούς επιδημιολογικής επιτήρησης και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Τα δε προσωπικά στοιχεία των δηλούντων ιατρών είναι εμπιστευτικά και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους φορείς.

Η αποστολή των δεδομένων είναι εβδομαδιαία. Επί του παρόντος τα δελτία δήλωσης αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΕΟΔΥ. Η διαδικασία συμπλήρωσης είναι ιδιαίτερα απλή και απαιτεί ελάχιστο χρόνο από την πλευρά των ιατρών-παρατηρητών του δικτύου. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη μιας νέας ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα καταχωρείται η επιδημιολογική πληροφορία από τους ιατρούς του δικτύου, για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Η επεξεργασία και ανάλυση της συλλεγόμενης πληροφορίας γίνεται σε εβδομαδιαία βάση από τον ΕΟΔΥ, ο οποίος παράγει εκθέσεις με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, που διατίθενται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων (αφενός για τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας σε πραγματικό χρόνο και αφετέρου για τη μεσο-μακροπρόθεσμη χάραξη στρατηγικής δημόσιας υγείας), αλλά και στην επιστημονική κοινότητα και το κοινό (δημοσίευση στην ιστοσελίδα του οργανισμού). Παράλληλα, η επιδημιολογική πληροφορία αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, που έχει τη συνολική εικόνα των επιτηρούμενων συνδρόμων για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.

Πέραν του βασικού στόχου της επιδημιολογικής επιτήρησης, το σύστημα Sentinel αποσκοπεί γενικότερα στη δικτύωση (networking) των ιατρών ΠΦΥ, επιτρέποντας τη διατήρηση επαφής με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, και στην καλλιέργεια εν γένει κουλτούρας επικοινωνίας και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης. Τελικός στόχος είναι η δημιουργία μίας «δεξαμενής» ιατρών ΠΦΥ που θα μπορούν να λειτουργούν ως παρατηρητές της νοσηρότητας στην κοινότητα και ως υπέρμαχοι και υποστηρικτές της στρατηγικής δημόσιας υγείας που χαράσσεται σε εθνικό επίπεδο (π.χ. εμβολιαστική στρατηγική), προάγοντας την εφαρμογή της στον πληθυσμό.  

Οι συμμετέχοντες στο δίκτυο ιατροί λαμβάνουν επίσημη βεβαίωση συμμετοχής από τον ΕΟΔΥ, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ημερίδες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνει ο Οργανισμός και να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των ενδιαφερόντων τους, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους στην ΠΦΥ.

Συνοψίζοντας, η συμμετοχή ιδιωτών ιατρών στο εν λόγω δίκτυο συμβάλλει καθοριστικά στην επιτήρηση της γριπώδους συνδρομής και της γαστρεντερίτιδας σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας παράλληλα σημαντικά επιστημονικά οφέλη στους συμμετέχοντες ιατρούς (συμμετοχή στην τροφοδότηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των επιτηρούμενων νοσημάτων, δικτύωση, ευκαιρίες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση/ενημέρωση).

Εάν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στο δίκτυο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sentinel@eody.gov.gr, το αργότερο έως 23/9/2022.

Τα σημεία επιτήρησης του δικτύου επιλέγονται δειγματοληπτικά, με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η αναλογία αστικού/αγροτικού πληθυσμού, καθώς και παιδιατρικού/ενήλικου πληθυσμού.

Προσβλέποντας στην ανταπόκρισή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (τηλ. επικοινωνίας: 210 8899151).