Αγαπητοί κύριοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση της Υβριδικής Επιστημονικής Ημερίδας µε θέμα «Κολποσκόπηση, Κυτταρολογία, HPV tests, Βιοδείκτες, Αλγόριθµοι και Scoring system στη διαχείριση ασθενών µε παθολογία τραχήλου µήτρας», που διοργανώνει το Τμήμα Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου Μήτρας ΙΑΣΩ σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (HSCCP), το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ και θα µεταδίδεται διαδικτυακά µέσω live streaming. Η Ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Επιστημονικών Εκδηλώσεων 2021 – 2022 του Ομίλου ΙΑΣΩ. Με την ευκαιρία της αναδιοργάνωσης του Τμήματος Κολποσκόπησης, θα αναλυθεί όλο το φάσµα των νέων µοριακών διαγνωστικών µεθόδων που έχουν εισαχθεί διεθνώς µε σκοπό τον έλεγχο, αλλά και τη διαλογή των περιστατικών που σχετίζονται µε τα σεξουαλικώς µμεταδιδόμενα νοσήματα και τον HPV.

Για την ενημέρωση των μελών σας παρακαλούμε πολύ αν είναι εφικτό όπως:

• Προσθέσετε την εκδήλωση στο ημερολόγιο των προσεχών Επιστημονικών εκδηλώσεων του site της εταιρείας σας.

• Προσθέσετε (για τη βοήθειά σας διάφορα μεγέθη επισυνάπτονται) στο ημερολόγιο των προσεχών Επιστημονικών εκδηλώσεων του site της εταιρείας σας. Αν το μέγεθος των banners στο site της εταιρείας σας είναι διαφορετικό από τα επισυναπτόμενα παρακαλούμε να μας αποστείλετε το μέγεθος ώστε να το προσαρμόσουμε.

• Προωθήστε το επισυναπτόμενο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα καθώς και τον σύνδεσμο https://mdcongress.gr/event/colposcopy2022_iaso/ από τον οποίο υπάρχει πρόσβαση στις online εγγραφές.