Αξιότιμοι

Εκ μέρους του Προέδρου της Επαγγελματικής Ένωσης Αγγειοχειρουργών Ελλάδος κ. Χρονόπουλου Αναστάσιου, παρακαλούμε θερμά για την ανάρτηση και κοινοποίηση της επιστημονικής ημερίδας με θέμα 1η Υβριδική Ημερίδα Αγγειακών Προσπελάσεων η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Α’ Αγγειοχειρουργική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 στο Αμφιθέατρο του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.
Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ωστόσο η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική.
Περισσότερες πληροφορίες στο site https://www.eventsapr.gr/vascularaccessdunant2021/