Για κατάθεση (ΕΙΣΦΟΡΑ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Κ.Λ.Π.)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμού: 011 4694 8025 948
I-BAN GR64 0110 469 00000 4694 8025 948

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ Ι.Σ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή)


ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(για ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στο τακτικό μητρώο άλλου Ι. Συλλόγου και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων. π.χ. 2ο ιατρείο, συνεργασία με κάποιον φορέα κ.α.)


ΚΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ