2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

1 . Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ με την 75/2019 (ΑΔΑ : ΨΜ9Χ7ΛΞ ΒΥΖ) απόφασή της επιχορηγεί με 450 ε μηνιαίως, για όλη την 3ετή θητεία Επικουρικούς Ιατρούς Παθολογικών, Χειρουργικών και Εργαστηριακών ειδικοτήτων, ως κάτωθι:

  • Κέντρο Υγείας Μήλου : 1 θέση
  • Π.Π. Ι. Κιμώλου/Κ.Υ. Μήλου: 1 θέση

2 . Ο ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ στην 9η/2020 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Θέμα 18 ο ΗΔ αποφάσισε την επιχορήγηση με 400 ε μηνιαίως 5 (πέντε) Επικουρικών Ιατρών όλων των ειδικοτήτων, που θα επιλέξουν να εργαστούν στο Κέντρο Υγείας Μήλου.

Οι ιατροί προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 3ετούς διάρκειας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Όποιοι ενδιαφέρονται αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής (ή να τροποποιήσουν προϋπάρχουσα αίτησή τους) στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 2ης ΥΠΕ εκδηλώνοντας 1 η προτίμηση για το Κ.Υ . Μήλου (ή το Π.Π.Ι. Κιμώλου).
Ας σημειωθεί ότι το Κ.Υ. Μήλου εδράζεται σε άγονη Α΄ περιοχή, οπότε η προϋυπηρεσία σε αυτό προσμετράται διπλά σε κρίσεις για τις μόνιμες θέσεις Ιατρών ΕΣΥ. Πληροφορίες :

  • Μακρής Κων/νος, Πρόεδρος Διοικ. Επιτροπής Κ.Υ. Μήλου, Τηλ. 6972248790
  • Βαλλά Ευμορφία, Επιστ. Δ/τρια Κ.Υ. Μήλου, Τηλ. 6937 327966

Απαντήστε