Τελική Παράταση Υποβολής Εργασιών έως 24/10/2022!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά και στα Ελληνικά.
Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα, με συνημμένη την περίληψη.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 24/10/2022
Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες εργασίες.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ: 6/11/2022ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
• Ανοσοανεπάρκειες
• Ανοσολογία Αναπαραγωγής
• Ανοσολογία και Δημόσια Υγεία
• Ανοσολογία Λοίμωξης
• Ανοσολογία Μεταμόσχευσης
• Ανοσο-ογκολογία
• Ανοσοπαρέμβαση (εμβόλια-φάρμακα)
• Ανοσοϋπερπλαστικές Διαταραχές
• Αυτοανοσία
• Αυτοφλεγμονή
• Βασική Ανοσολογία
• Εργαστηριακή Ανοσολογία
• Κλινική Ανοσολογία
• Μεταφραστική Ανοσολογία
• Νεότερες Ανοσολογικές τεχνικές

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων: Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να έχουν έκταση μέχρι μέγιστο αριθμό λέξεων 300 (εκτός τίτλου, συγγραφέων και προέλευσης), δύναται να περιέχουν 1 σχήμα ή πίνακα ή εικόνα και να είναι γραμμένες με το πρόγραμμα Word. Εργασίες με περισσότερες των 300 λέξεων θα απορρίπτονται αυτόματα. Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι κοινή (π.χ. Arial Greek) και το μέγεθος των χαρακτήρων 10 (π.χ. Arial Greek 10’).

Οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
Τίτλος περίληψης (με κεφαλαία γράμματα). Ο τίτλος να είναι σύντομος και να αναφέρεται στο περιεχόμενο της περίληψης.
Συγγραφείς (με πεζά γράμματα). Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία πρέπει να είναι υπογραμμισμένο στο κείμενο.
Προέλευση εργασίας (με πεζά γράμματα). Πρέπει να αναφέρεται η Κλινική/Εργαστήριο, το Νοσοκομείο / Ίδρυμα και η Πόλη.

Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να να έχει την εξής δομή:
• Εισαγωγή
• Σκοπός
• Υλικό και Μέθοδοι
• Αποτελέσματα
• ΣυμπεράσματαΤέλος, για περιλήψεις μη ερευνητικών εργασιών, οι ενότητες υλικό-μέθοδοι και αποτελέσματα θα προσαρμόζονται ανάλογα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΜπορείτε να προχωρήσετε στην ατομική προεγγραφή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.
Με την εγγραφή δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής και παρακολούθησης του Συνεδρίου.Μειωμένο κόστος εγγραφής έως τις 15 Οκτωβρίου 2022.
Με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων, η φυσική σας παρουσία θα πραγματοποιηθεί σε εναρμόνιση με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα της Κυβέρνησης για τον COVID-19.
Πατήστε εδώ για την ΕΓΓΡΑΦΗ σας!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας στο www.helsim.grΜπορείτε να βλέπετε τα νέα της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας και μέσω Facebook.