Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ) διοργανώνει το 
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας στις 2 – 4 Δεκεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Electra Palace).

To Συνέδριο θα είναι υβριδικό και θα έχει επετειακό χαρακτήρα λόγω της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μπορείτε να προχωρήσετε στην ατομική προεγγραφή σας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

Με την εγγραφή δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής και παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων, η φυσική σας παρουσία θα πραγματοποιηθεί σε εναρμόνιση με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα της Κυβέρνησης για τον COVID-19.

Πατήστε εδώ για την ΕΓΓΡΑΦΗ σας!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στο Συνέδριο χορηγούνται 18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E – C.P.D Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode (φυσική παρουσία) & ηλεκτρονικά (διαδικτυακή παρακολούθηση). Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.