Έναρξη υποβολής Εργασιών!

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών για Προφορική Ανακοίνωση στο 17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας που θα διεξαχθεί στις 2-4 Μαρτίου 2023.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Η υποβολή εργασιών πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο:

Εγγραφείτε Εδώ

Υποβολή Εργασίας