Σας προσκαλούμε στην 2η Διατομεακή  Ημερίδα του ΕΟΔΥ στις 07/04/2023 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας ( Λ. Αλεξάνδρας 196)

Η ημερίδα θα έχει δύο θεματικές ενότητες, τη Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η εκδήλωση θα έχει υβριδική μορφή και θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης δια ζώσης ή διαδικτυακά. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή.

Για την εγγραφή σας στην ημερίδα, παρακαλούμε απαντήστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις education@eody.gov.gr    και      a.minitsios@eody.gov.gr 

παραθέτοντας τα ονόματα, τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα από την Υπηρεσία σας, δηλώνοντας  επίσης, αν προτιμάτε διαδικτυακή ή δια ζώσης παρακολούθηση. 

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας, που αποσκοπεί στην καλύτερη μεταξύ μας συνεργασία και συντονισμό των κοινών δράσεων για τη Δημόσια Υγεία.

Παράκληση να απαντήσετε εώς και την Παρασκευή 31/03/2023 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Με εκτίμηση,