Αναφορικά με το 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Αναγεννητικής Ιατρικής,

με θέμα «Νεότερα δεδομένα στη Βιολογία και τις ιατρικές εφαρμογές των βλαστοκυττάρων»

που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α., στις 21 & 22 Ιουνίου 2019 και οργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Αναγεννητικής Ιατρικής

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ