ΕΞΕ – ΚΠ – 3750 – 2019 – «Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας κρουσμάτων ελονοσίας, Μάιος 2019»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ_2018_rev

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ