Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας αναγγέλλω τη διοργάνωση του 28ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων (Ι.Σ.Ε.Δ.), που θα διεξαχθεί από 18 έως 21 Νοεμβρίου 2020, όπως πάντα στη Θεσσαλονίκη.

Η πλούσια και ενδιαφέρουσα θεματολογία του απευθύνεται σε Ιατρούς, Οδοντίατρους, Κτηνίατρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές και Φοιτητές των αντίστοιχων σχολών.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις, διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες και δορυφορικά συμπόσια, με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 28ου ΙΣΕΔ, με παρακαταθήκη την πορεία μιας λαμπρής Υγειονομικής παρουσίας και με αίσθημα ευθύνης, θα εργασθεί για να προβάλει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό πρόγραμμα, με το οποίο θα ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να συμβαδίζουν παράλληλα με την ταχύτατη εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας και να ενισχύσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απαιτήσεων του έργου μας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η διοργάνωση του 28ου ΙΣΕΔ ενέχει διπλό επετειακό χαρακτήρα αφού συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της παρουσίας του Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τα 50 χρόνια της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), γεγονότα που θα βρεθούν στο επίκεντρο ιδιαίτερων εκδηλώσεων του Συνεδρίου μας.

“Εμπρός… πάντα εμπρός…” λοιπόν, ορμώμενοι από την ιαχή του υπέροχου ύμνου της Σχολής μας, ως πρόσκληση αλλά και πρόκληση στην ένθερμη και ενεργό συμμετοχή όλων μας για την επιτυχία του Συνεδρίου μας
και τη δικαίωση των προσπαθειών όλων μας, γεγονότα που θα αποτελούν ιδιαίτερη ικανοποίηση και τιμή όχι μόνο για το Υγειονομικό μας αλλά και για τις Ένδοξες Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας μας.

Στις ιστοσελίδες www.globalevents.gr και www.milmed.gr είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το Συνέδριο.

Απαντήστε