Αγαπητές κυρίες / Αγαπητοί κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω την τρίτη έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ελληνικής Γυναικολογικής και Μαιευτικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ) που είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των μελών της επιτροπής των Κατευθυντήριων Οδηγιών. 
     Για να δείτε τα περιεχόμενα της 3ης Έκδοσης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  Κατευθυντήριες Οδηγίες
 Η έντυπη μορφή των Κατευθυντήριων Οδηγιών θα διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους που θα παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας & στο 27th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2021, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, με υβριδικό τρόπο. Εκ μέρους του Πρόεδρου της ΕΜΓΕ
Καθηγητή Δ. Λουτράδη