1η Δια ζώσης Επιστημονική Εκδήλωση για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος
30η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης:Βέλτιστη αντιμετώπιση των μεταβολικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων17 & 18 Σεπτεμβρίου 2021, Πορταριά 
Η 30η Διημερίδα θα περιλαμβάνει ειδικά θέματα για τηβέλτιστη αντιμετώπιση των μεταβολικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων και θα πραγματοποιηθείστις 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2021 στην Πορταριά Πηλίου.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Περιορισμένος Αριθμός (σύμφωνα με τις οδηγίες των Υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη διεξαγωγή συνεδρίων).ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ: Απαραίτητη η προεγγραφή για συμμετοχή με Φυσική Παρουσία Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα θέσεων με Φυσική Παρουσίαεπικοινωνήστε με το Οργανωτικό – Συντονιστικό Γραφείο στο info@conferre.gr