Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 30η Ειδική Σύνοδο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ) θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr