Αγαπητοί κύριοι,

Εκ μέρους του Προέδρου κ Στυλιανού Λουκίδη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σας ενημερώσουμε για διοργάνωση του 32ου Πανελληνίου

Πνευμονολογικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 10 Δεκεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, στην Αθήνα.