Αγαπητοί κύριοι, Αγαπητές κυρίες,                             

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την διοργάνωση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρωντο οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22 – 24 Σεπτεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Larisa Imperial, στην Λάρισα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.globalevents.gr