Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθούν από 17 έως 19 Μαρτίου 2023, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και μέσω διαδικτύου.