Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
διοργανώνει το
62ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο
στις 07-09 Ιουνίου 2024
στο ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI στην Αλεξανδρούπολη.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα
στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.