Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων
Ημερομηνία λήξης: 30 Σεπτεμβρίου 2021
Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης θα πραγματοποιηθεί
3 – 4 Δεκεμβρίου 2021 

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα διατηρήσει την παραδοσιακή μορφή των προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά. Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης προγραμματίζει το συνέδριο δια ζώσης με την παρουσίαση  των ομιλιών και ανακοινώσεων στο χώρο διεξαγωγής του σύμφωνα πάντα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε ισχύ. Η ενημέρωση αναφορικά με τις εξελίξεις της δια ζώσης διοργάνωσης του Συνεδρίου θα είναι συνεχής και σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά την επίσημη ιστοσελίδα https://www.has2021.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

Λήξη υποβολής Περιλήψεων:
30 Σεπτεμβρίου 2021

Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων:
30 Οκτωβρίου 2021