ΕΟΠΥΥ  10/7/2020 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 06/2020-07/2020 –ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 07/2020