Αξιότιμοι συνάδελφοι, Ο δεύτερος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος Ορθογηριατρικής «ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»  (ΟΔΟΣ) πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα! Πρόκειται για το πρώτο μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ορθογηριατρικής στην Ελλάδα, το οποίο οργανώνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας. Το πρόγραμμα 450 ωρών πραγματοποιείται με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας…

Υποβολή αιτήσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023 **Περιορισμένος αριθμός θέσεων**Το ΠΜΣ «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης στη διαχείριση ασθενών που παρουσιάζουν βαριά νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης από βαριά νόσο και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού». Το Π.Μ.Σ. «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού»απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες»  Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο οδηγεί στην απονομή…