Αγαπητοί κύριοι,                               

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την διοργάνωση της εκδήλωσης REVIEW IN PSYCHIATRY 2022: Conspiracy theories and health behaviors – Θεωρίες συνωμοσίας και συμπεριφορές υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Μαρτίου 2022 στο ξενοδοχείο The Met, στην Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ