διοργάνωση του ISNP Winter Masterclass 2020-Bipolar Disorders, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2020, στο Athens Marriott Hotel, στην Αθήνα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την International Society Neurobiology and Psychopharmacology.

Απαντήστε