Πρόεδρος: Παναγιώτα Βούλγαρη
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βούλτσος Ιωάννης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Αλβανός Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Μπαχαράκη Σοφία
Ταμίας: Μπαλταρέτσου Ελισαμπέτα
Μέλη:
Βουτσίνος Δημήτριος
Βιτζηλαίος Στυλιανός
Ιορδανίδης Σπάρτακος
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Τρύπατζη Ευφροσύνη
Χατζηγεωργίου Ιωάννης