Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταύρο, ζητείται γιατρός παθολόγος η γενικής ιατρικής για τις ανάγκες του ΚΥΤ προσφύγων ΧΙΟΥ στη ΒΙΑΛ .  Προσφέρεται εξάμηνη σύμβαση, με ελαστικό πρωινό ωράριο και ικανοποιητικός μισθός. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από Ειδικευμένο ιατρό θα εξεταστούν και Ιατροί Άνευ Ειδικότητας. Πληροφορίες στο τηλ. 2271021525 & 6948829728.