Για την εγγραφή σας θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να μας τα αποστείλετε στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3 Ερμούπολη, 84100 Σύρος – Κυκλάδες

  • Δήλωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο που θα βρείτε εδώ.
  • Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο που είστε εγγεγραμμένος, που θα αναφέρονται, πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες και μη οφειλής καταβολής εισφορών.
  • Ακριβές αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο απο ΚΕΠ. (Εάν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής ΚΑΙ αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ μαζί με την μετάφραση).
  • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Αντίγραφο ειδικότητας
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Ειδικότερα για τους στρατιωτικούς ιατρούς θα πρέπει να μας προσκομισθεί βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι του/της επιτρέπετε να παρέχει τις υπηρεσίες του/της στις Κυκλάδες ως επ. υπεύθυνος.
  • Πληρωμή συνδρομής μέλους ειδικού μητρώου τρέχοντος έτους 200€. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί και θα περάσετε στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Εθνικής Τράπεζας ώστε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας με ασφάλεια.

Για την Εγγραφή σας στο Ειδικό μητρώο είναι προϋπόθεση η ανάληψη επιστημονικής υπευθυνότητας σε κάποιο απο τα ιδ. ιατρεία, εργαστήρια ή τμήματα των πολυιατρείων της περιοχής μέριμνάς μας.

Η αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΚ υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΚ.


*Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει περαιτέρω δικαιολογητικά για τη διευκόλυνση του διοικητικού έργου.